Od stycznia 2021 r wprowadzamy w naszym przedszkolu nowy cykl zajęć - "Kodowanie i programowanie." Zajęcia będą odbywały się jeden raz w miesiącu. Celem zajęć jest rozwijanie u dzieci logicznego myślenia jak również wyobraźni przestrzennej. Dzięki takim zajęciom dzieci mają możliwości rozwijać pamięć, koncentrację uwagi jak również koordynację ruchową.

Sensoplastyka - zajęcia plastyczne z wykorzystanie wszystkich zmysłów dziecka. Dzięki takiej formie plastycznej stymulowane są wszystkie zmysły dziecka. Jest to bardzo ważne dla rozwijającego się w pierwszych latach mózgu. Zajęcia takie są również wspaniałą okazją do bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami.

Dzięki tym zajęciom dzieci poznają kształty nie na obrazku, ale dotykając prawdziwe przedmioty; mieszają kolory, aby nauczyć się ich nazw; uczą się przeliczać i liczyć konkrety, nie obrazki. Zajęcia z elementami matematyki sensorycznej to zabawy i gry konstrukcyjne, polegające na tworzeniu zbiorów, klasyfikowaniu przedmiotów, nazywaniu ich cech. Dzieci poznają miary, wagi, objętości obcując z prawdziwą materią.

Zajęcia sensoryczne to program uczenia przez zmysły. Zajęcia te sprawiają olbrzymią radość dzieciom wynikającą z możliwości zmysłowego poznawania otaczającego je świata. Mają możliwość gromadzenia nowych doświadczeń, mobilizowanie aktywności zmysłowej, obudzenie ciekawości i eksperymentowania. Nauka polega na coraz sprawniejszej umiejętności rozpoznawania tych informacji w relacji do siebie. Im lepiej , sprawniej mózg potrafi rozpoznawać i nadawać właściwe znaczenie temu co widzi, słyszy, czuje tym szybciej, sprawniej dzieci myślą, uczą się, koncentrują, mówią, czytają, piszą.

Dla Dziecka światem bezpiecznym jest świat, który już zna. Pierwsze tygodnie w Przedszkolu bywają trudne. Jest to czas zmian, które wiążą się z silnymi emocjami. Dzieci i ich Rodziców pragniemy przygotować na powitanie Przedszkola.

W związku z tym proponujemy różnorodne formy zajęć sprzyjających adaptacji :

 • indywidualne spotkanie Rodziców z Dyrektorem Placówki - w czasie indywidualnej rozmowy, zwykle przed rozpoczęciem edukacji, rodzice zapoznają się z organizacją i trybem życia w przedszkolu, przyszłymi nauczycielami ich dzieci. Swobodna rozmowa, to także możliwość uzyskania odpowiedzi na wiele nurtujących Rodzica pytań oraz wymiany informacji między zainteresowanymi
 • pierwszy kontakt dziecka z przedszkolem – to wspólna wizyta rodziców i przyszłego wychowanka w placówce
 • zajęcia adaptacyjne – udział rodziców z dzieckiem w ciekawych zajęciach i zabawach w grupie

(zabawy muzyczno – ruchowe, zajęcia plastyczne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym).

Wyprawka przedszkolaka:


 • szczoteczka i pasta do zębów, kubeczek
 • komplet ubrań na zmianę (każda rzecz podpisana na metce)
 • chusteczki higieniczne w pudełku (1 op. na miesiąc)
 • kapcie (na zatrzaski lub rzepy)
 • krem z filtrem w upalne dni, czapka z daszkiem
 • dzieci leżakujące: śpiworek lub kocyk i poduszeczka, w razie potrzeby pieluszki i chusteczki nawilżone

* Prosimy, aby wszystkie rzeczy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka


Oferta zajęć dodatkowo płatnych, proponowanych dzieciom uczęszczającym do przedszkola, jest szeroka i ciekawa. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz umiejętność czerpania radości z pracy z dziećmi.

JĘZYK ANGIELSKI - 8 x w miesiącu, zajęcia prowadzone przez doświadczonego lektora języka angielskiego, komunikującego się WYŁĄCZNIE w języku angielskimZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE –zajęcia prowadzi doświadczony logopeda posiadający kilkuletni staż pracy z dziećmi.Na przełomie września i października w przedszkolu przeprowadzane są przesiewowe badania logopedyczne wśród wszystkich dzieci uczęszczających do placówki. Czas trwania zajęć logopedycznych wynosi około 20 min. i jest on uzależniony od możliwości i potrzeb dziecka.Zajęcia prowadzone są w formie zabawy i uwzględniają ćwiczenia aparatu artykulacyjnego (języka, warg, podniebienia i zwierającego pierścienia gardłowego), ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia emisji głosu i prawidłowej artykulacji (4 x w miesiącu)


Dzieci uczestniczą w wielu zajęciach dodatkowych :


JĘZYK ANGIELSKI - zajęcia w całej grupie, na których przedszkolaki mają szansę rozwijać swoje umiejętności językowe i poznawać język poprzez zabawę w sposób możliwie najbardziej efektywny. Na zajęciach przedszkolaki uczą się wszystkimi zmysłami i całym ciałem. Zajęcia cechują autentyczność wypowiedzi formułowanych w drugim języku, czyli użycie ich w funkcji środka komunikacji, interakcji i reprezentacji wiedzy, a jednocześnie dostosowanie stopnia trudności wypowiedzi do możliwości poznawczych dzieci. Nauczyciel prowadzi zajęcia w języku angielskim, tworząc kontekst sytuacyjny dla użycia drugiego języka i prezentowania form językowych zawsze w sytuacjach w pełni zrozumiałych dla dzieci, tak aby miały one możliwość samodzielnego rekonstruowania ich znaczenia (8 x w miesiącu)

DNI KOLORÓW - zajęcia specjalne, które wprowadzają dzieci w poszczególne pory roku

PRZEDSZKOLNE IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - wspólna zabawa z okazji : Andrzejek, Karnawału, Walentynek, Święta Przyjaźni

PROJEKTY EDUKACYJNE - w każdym miesiącu realizowany jest jeden projekt obejmujący szeroki zakres wybranego zagadnienia np: "Z kulturą mi do twarzy"

CODZIENNE ZAJĘCIA PLASTYCZNE - każdego dnia dzieci uczestniczą w różnorodnych zajęciach plastycznych, dzięki którym następuje rozwój sprawności motorycznej, pobudzenie wyobraźni oraz zaspokojenie potrzeby aktywności

CYKL SPOTKAŃ "POZNAJEMY ZAWODY" - zajęcia prowadzone przez gości specjalnych oraz chętnych rodziców naszych przedszkolaków, na których dzieci poznają charakterystykę i tajniki danego zawodu

BAJKOTERAPIA - metoda relaksacyjna o charakterze terapeutycznym (odpowiednio dobrane bajki pomagają zrozumieć dziecku wiele trudnych sytuacji emocjonalnych), ma za zadanie wyciszyć i odprężyć

MUZYKOTERAPIA - metoda relaksacyjna o charakterze profilaktycznym, prowadząca do kształtowania otwartości na innych, lepszego zrozumienia własnych emocji; uspokojenie lub pobudzenie organizmu, "wyciszenie" emocji negatywnych na rzecz ujawnienia się pozytywnych, harmonizacja osobowości

ZAJĘCIA PRZYRODNICZE - poznawanie przyrody poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z nią mające na celu kształtowanie pożądanych postaw ekologicznych, budzenie zainteresowania przyrodą, rozwijanie pasji, wyrabianie nawyku obserwacji przyrody oraz nabywanie cech charakteru takich jak : obowiązkowość, dokładność, wytrwałość, odpowiedzialność, działanie w zespole; w programie zajęć podstawowy element stanowi dbanie o przedszkolny ogródek warzywny ( sianie nasion na wiosnę, podlewanie, pielenie, obserwowanie wzrostu roślin), propagujemy ideę zdrowego żywienia dlatego zachęcamy wszystkie dzieci do spożywania ziół i warzyw, które wyrosły pod ich czujnym okiem.

WARSZTATY KONSTRUKCYJNO - TECHNICZNE - zajęcia prowadzone przez nauczycieli poszczególnych grup, na których tworzy się "coś z niczego", wykorzystując różnego rodzaju surowce wtórne : gazety, guziki, rolki od papieru toaletowego, kartony, pudełka, butelki. Zajęcia rozwijają u dzieci kreatywność i pomysłowość (1 x w miesiącu)

ZAJĘCIA BADAWCZE "Mali odkrywcy - doświadczenia i eksperymenty" - wszystkie dzieci ciekawe świata dzięki tym zajęciom będą mogły zmienić się w prawdziwych odkrywców. Wykorzystując proste materiały z którymi spotykamy się codziennie będziemy wykonywać eksperymenty, które pozwolą odkryć tajemnice z dziedziny fizyki, chemii i przyrody. Poznamy odpowiedzi na wiele ciekawych pytań, inaczej spojrzymy na wszystko co nas otacza :))))) (1 x w miesiącu)

Zajęcia z elementami matematyki sensorycznej - dzieci poznają kształty nie na obrazku, ale dotykając prawdziwe przedmioty; mieszają kolory, aby nauczyć się ich nazw; uczą się przeliczać i liczyć konkrety, nie obrazki. Matematyka sensoryczna to ogrom zabaw i gier, czy to konstrukcyjnych, czy to polegających na tworzeniu zbiorów, klasyfikowaniu przedmiotów, nazywaniu ich cech. Dzieci poznają miary, wagi, objętości obcując z prawdziwą materią (1x w miesiącu)

ZAJĘCIA SENSORYCZNE- program uczenia przez zmysły. Zajęcia te sprawiają olbrzymią radość dzieciom wynikającą z możliwości zmysłowego poznawania otaczającego je świata. Mają możliwość gromadzenia nowych doświadczeń, mobilizowanie aktywności zmysłowej, obudzenie ciekawości i eksperymentowania. Nauka polega na coraz sprawniejszej umiejętności rozpoznawania tych informacji w relacji do siebie. Im lepiej , sprawniej mózg potrafi rozpoznawać i nadawać właściwe znaczenie temu co widzi, słyszy, czuje tym szybciej, sprawniej dzieci myślą, uczą się, koncentrują, mówią, czytają, piszą (1 x w tygodniu)

Alternatywne formy plastyczne - sensoplastyka - zajęcia plastyczne z wykorzystanie wszystkich zmysłów dziecka. Dzięki takiej formie plastycznej stymulowane są wszystkie zmysły dziecka. Jest to bardzo ważne dla rozwijającego się w pierwszych latach mózgu. Zajęcia takie są również wspaniałą okazją do bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami.

URODZINKI - wspólne obchody najważniejszego dnia w życiu każdego malucha - uroczyste odśpiewanie "sto lat" oraz wręczenie laurki przygotowanej przez wszystkie dzieci z grupy

FESTYN RODZINNY na świeżym powietrzu - organizowany raz w roku, integrujący całą społeczność przedszkolną; w programie zabawa przy muzyce, konkurencje sportowe, ognisko z kiełbaskami oraz teatrzyk NIESPODZIANKA w wykonaniu chętnych rodziców i pracowników przedszkola:)

NOWOŚĆ! KODOWANIE I PROGRAMOWANIE od stycznia 2021r. -Od stycznia 2021 r wprowadzamy w naszym przedszkolu nowy cykl zajęć - "Kodowanie i programowanie." Zajęcia będą odbywały się jeden raz w miesiącu. Celem zajęć jest rozwijanie u dzieci logicznego myślenia jak również wyobraźni przestrzennej. Dzięki takim zajęciom dzieci mają możliwości rozwijać pamięć, koncentrację uwagi jak również koordynację ruchową.

6:30 - 8:00

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach

Dowolne rysunki dzieci, praca indywidualna z dzieckiem

8:00 - 8:30

Porządkowanie sali, czynności w ramach dyżurów

Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do posiłku

8:30 - 9:00

ŚNIADANIE

9:00 - 9:20

Zajęcia dydaktyczne (grupy standardowe)

– JĘZYK ANGIELSKI (grupy anglojęzyczne).

9:20 - 9:45

Praca plastyczna, zajęcia dodatkowe

9:45 - 10:20

Zabawy dowolne

10:20 - 10:45

Zajęcia dydaktyczne prowadzone wg miesięcznych planów pracy

opracowanych na podstawie programu nauczania w przedszkolu

(grupy anglojęzyczne)

10:55 -11:25

Pobyt na przedszkolnym placu zabaw

11:30 - 12:15

OBIAD, odpoczynek po obiedzie, mycie zębów

12:15 - 12:55

Praca w książkach – odpowiednio do wieku, praca indywidualna w małych zespołach; ćwiczenia słuchowe, oddechowe, ortofoniczne, artykulacyjne

13:00 - 13:20

Zabawy ruchowe, powtórzenie słownictwa, gry planszowe

– JĘZYK ANGIELSKI (grupy anglojęzyczne)

13:30 - 14:00

PODWIECZOREK

14:00 – 17:20

Pobyt na podwórku, zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci,

zabawy integracyjne,tematyczne, konstrukcyjne,

plastyczne, rozmowy z rodzicami

* 12:00 - 13:30 - Leżakowanie w Maluszkach

Program edukacyjno-wychowawczy realizowany w naszym Przedszkolu jest zgodny z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej i przygotowuje dzieci do edukacji szkolnej.

Proces edukacji przedszkolnej wzbogacany jest różnymi innowacyjnymi metodami:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Pedagogika zabawy- Klanza
 • Metoda Dobrego Startu Marii Bogdanowicz
 • Matematyka wgEdyty Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • Metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana
 • Elementy muzykoterapii
 • Elementy bajkoterapii

Dobry kontakt rodziców z wychowawcami i dyrekcją przedszkola gwarantuje prawidłowy rozwój dziecka i jest bardzo istotnym elementem jego dobrego i skutecznego funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

Mając na uwadze uczestnictwo rodziców w życiu przedszkola organizujemy:

 • Zajęcia otwarte dla rodziców podczas których mogą przyjrzeć się funkcjonowaniu dziecka w grupie
 • Spotkania wigilijne
 • Dzień Matki i Ojca
 • Festyn Rodzinny
 • Rodzinne konkursy wewnątrzprzedszkolne
 • Cykl spotkań „Poznajemy zawody naszych rodziców”
 • Uczestnictwo w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • Uczestnictwo w akcji charytatywnej zbierania nakrętek PET

Dla dzieci wizyta rodzica jako gościa honorowego w grupie jest powodem do wielkiej dumy. Dzień w którym rodzic zajął miejsce wychowawcy pozostaje w pamięci dziecka na długo.

Istotną rolę w naszym przedszkolu odgrywa „Wychowanie przez sztukę” poprzez nieodpłatne spotkania z aktorami teatru. Wprowadzamy dzieci w świat wyobraźni, piękna i delikatności.

Pragnąc zaspokoić ciekawość dzieci organizujemy zajęcia (regularnie raz w miesiącu):

 • Konstrukcyjno –techniczne
 • Eksperymenty - zabawy badawcze
 • Matematyka sensoryczna
 • Alternatywne Formy Plastyczne - sensoplastyka
 • NOWOŚĆ! Kodowanie i programowanie
 • Zajęcia sensoryczne (jeden raz w tygodniu)

Zobacz filmik z naszego przedszkola

Wirtualny spacer

wirtualna podróż