article-image
2019-10-22

Patriotyczny konkurs recytatorski - zapraszamy do udziału!

Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w wewnątrzprzedszkolnym konkursie recytatorskim „Każdy przedszkolak to mały Polak” ????Cele konkursu:- upowszechnianie wśród dzieci piękna mowy ojczystej, dorobku kultury narodowej i żywego słowa
- wytworzenie emocjonalnego stosunku do wartości kulturowych
- popularyzowanie i pogłębianie wśród dzieci znajomości literatury patriotycznej
- zachęcanie do występów na scenie
- wzmacnianie więzi rodzinnych podczas wspólnej recytacjiZasady:- konkurs skierowany jest do wszystkich grup przedszkolnych
- każdy z uczestników przygotowuje w domu utwór do prezentacji autorstwa polskiego poety o tematyce patriotycznej
- uczestnictwo dziecka należy zgłosić nauczycielowi grupy do dnia 6.11.2019
- konkurs odbędzie się 8.11.2019Kryteria oceny:- dobór repertuaru
- zgodność z tematem
- kultura słowa, interpretacja
- ogólny wyraz artystyczny
Jury przyznaje miejsca w dwóch kategoriach wiekowych :
- 3-4 latki
- 5-6 latkiWszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.Zachęcamy do udziału !Organizatorem i opiekunem konkursu jest Pani Monika z gr Flowers

Powrót

Zobacz filmik z naszego przedszkola

Wirtualny spacer

wirtualna podróż